Da li amalgamski ispni (crne plombe) traju duže od kompozitnih ispuna (belih plombi)?

  • Blog
  • Da li amalgamski ispni (crne plombe) traju duže od kompozitnih ispuna (belih plombi)?
Da li amalgamski ispni (crne plombe) traju duže od kompozitnih ispuna (belih plombi)

Da li amalgamski ispni (crne plombe) traju duže od kompozitnih ispuna (belih plombi)?

Kada se obe vrste ispuna urade adekvatno mogu da traju jako dugo. Jedna od velikih razlika između ova dva materijala jeste što kompozitni ispuni brzo otkrivaju ako postoji neki ponovni problem sa saniranim zubom, omogućavajući tako brzu reakciju stomatologa i onemogućavajući dalje oštećenje zuba.

Amalgamski ispuni, sa druge strane, duži vremenski period prikrivaju bilo kakve nedostatke koji su se ponovo pojavili na zubu, onemogućavajući pravovremenu reakcuju i dajući utisak njihovog „dužeg“ trajanja.


Stomatološka ordinacija


Važna napomena: Sadržaj na ovoj web stranici je informativnog karaktera, svakako je potrebno konsultovati Stomatologa za svaku vrstu higijene i održavanja zuba.