Poštovani, imajući u vidu novonastalu situaciju i uvedeno vanredno stanje, poštujući mere donete od strane Vlade Republike Srbije, radno vreme ordinacije je promenjeno. Za više informacija kontaktirajte nas.

Stomatološka protetika

Stomatoloska protetika

Stomatološka protetika

Nedostatak zuba ili njihovo oštećenje ne izaziva samo estetski problem, već niz drugih poteškoća poput otežanog žvakanja, gutanja, govora i disanja. Takođe, preostali zubi mogu izgubiti svoj prvobitni položaj jer dolazi do njihovog pomeranja usled gubitka veze sa drugim zubima, što dovodi do poremećaja međuviličnih odnosa i viličnog zgloba.

Pregledom ćemo utvrditi u kakvom se stanju nalaze preostali zubi i kakvo je opšte zdravstveno stanje pacijenta, nakon čega ćemo predložiti najbolje rešenje.

Izgubljeni zubi se mogu nadoknaditi izradom metalokeramičkih ili keramičkih krunica i mostova, totalnim i parcijalnim protezama, i svim vrstama protetskih radova na implantima.